AANVRAGEN FAILLISSEMENTEN VIA REGSOL

Elk faillissement dient aangevraagd te worden via REGSOL en vereist een nauwkeurige invulling van een omstandige vragenlijst.

Hieronder vindt U een overzicht.

Het is aangewezen U te laten bijstaan.

Bij het aanvragen van uw faillissement zal REGSOL U de hieronder staande inlichtingen vragen.

 

  1. Faillissement van fysisch persoon handelaar met KBO en/of  BTW nummer: download hier!

 

  1. Faillissement vennootschap of rechtspersoon (bv. VZW) : download hier!

 

  1. Faillissement van uw vennootschap en/of rechtspersoon én de zaakvoerder (zonder KBO nummer): download hier!

 

  1. Boekhoudkundige gegevens in excell lijst in te geven in REGSOL. Download hier!

 

Tabblad 1 (FACTIN): openstaande schulden(leveranciers) van de vennootschapen of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 2 (FACTUIT): Openstaande vorderingen (klanten) van de vennootschap of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 3 (ACTIVA) Andere activa van de vennootschap of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 4 (PERS SCHULDEN): openstaande schulden van de zaakvoerder

Tabblad 2 (PERS VORDERINGEN): Openstaande vorderingenvan de zaakvoerder

Tabblad 3 (BEZITTINGEN PERSOONLIJK): Bezittingen van de zaakvoerder-goederen in eigendom en liquiditeiten.

 

U dient advocaat Schoenaerts de door REGSOL gevraagde inlichtingen te bezorgen.

Amerikalei 31

2000 Antwerpen

België

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

 Advocatenkantoor Bruno Schoenaerts © 2020 - Alle rechten voorbehouden

Blijf op de hoogte over nieuwe wetgevingen en maatregelen voor bedrijven!